EU Arealtilskud

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer
økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række
fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at
opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk
producerede fødevarer.