Om Skiftekær (Gården)

Gården ligger på Vest Tåsinge, ud mod Ø-havet og har været dyrket økologisk siden sommeren 1998, af Marie og Peter.

Marie og Peter har tidligere drevet den økologiske gård Gartneriet Kærhede, i Vestjylland, og har arbejdet med økologi siden 1983.

Skiftekær er en slægtsgård som kan føres tilbage til Maries familie. - Midt på en af markerne ligger en 5000 år gammel gravhøj ved navn Capes høj, med en storslået udsigt ud over Øhavet.

2004 opførtes danmarks største halmbyggeri i form af en lagerhal der rummer Skiftekærs pakkeri samt lagerplads til kartofler og grøntsager.

2007 færdiggjordes en maskinhal udformet i samme stil, bortset fra at denne ikke er isoleret med halm. - Begge bygninger falder i kraft af den organiske byggestil smukt ind i landskabet.

Klimaet på den vestlige del af øen er velegnet til dyrkning af svampefølsomme afgrøder som kartofler, løg og jordbær. Tåsinge var oprindelig en stor frugthave af samme årsag. Dette forsøger vi nu at gøre til virkelighed igen. På gården har vi installeret en ny vindmølle i 2018 som erstatning for vores gamle mølle fra 1988.

Vi har et el forbrug ca 600.000 Kwh og producerer ca 3.000.000 kwh pr år.

Vi har således totalt set rent energimæssig, en positiv balance i vores grønne energiregnskab.

Vi producerer væsentlig mere grøn energi end vi bruger. Vi forsøger

at få bedre udnyttelse af eksempelvis strøm fra vindmøllen.

Vi økologer tænker ikke kun på en faktor, vi er vant til at tænke i helheder, miljøet, og klimaet er en naturlig del af det for os.

Det er dog en anderledes udfordring at tænke klimaet ind i økologien.

Selv vores kunder er nu begyndt at spørge efter et CO2 regnskab på vores grønsager.

Forudsætninger for vores strategi:

Fremtiden:

I fremtiden lægger man op til at strømmen skal koste forskelligt på forskellige tidspkt af døgnet og ved forskellige vejr typer. Ved megen vind, bliver strømmen billigere end i stille vejr. Ved stort forbrug omkring spisetiderne skal strømmen være dyrere end f.eks om natten.

Markdriften:

Eldrevne maskiner, Små selvkørende maskiner, reduceret jordbehandling, beddyrkning uden pløjning, Robotteknologi og GPS-styring, alsidigt sædskifte med mellemafgrøder især i form af kløver.

Der er mange operationer i marken, herunder pløjning, harvning og radrensning med traktor, hvor vi i dag bruger dieselolie som drivmiddel, men hvor vi fremover må se os om efter el-drevne maskiner, som måske også er mindre og så måske kan køre selv, vedhjælp af GPS- og robotteknologi.

Vi må fortsat også lære at køre færrest gange i marken.


Pakkeriet og lageret.

Valg af tromlemotorer i stedet for gearmotorer til maskinerne, oplade batteridrevne eltrucks m.m. når strømmen er billigst = mindst CO2-belastende, reducere køling i kølelager til mindst muligt CO-2 belastning ved hjælp af islager m.m. , genbruge varmedannelse fra køleanlægget til opvarmning.


Andre foranstaltninger

Reducere CO-2 belastningen ved mindst mulig transport af varer, styrke lokalsalget, fylde lastbilerne helt op når de endelig kører.


Alle ovenstående teknikker og idéer er ikke nye, og for 9% vedkommende kan de bruges i andre virksomheder og sammenhænge.

Hvad der i dag er meget brug for er, at vi får koblet tingene rigtigt sammen og indført noget udvikling og brugbar teknologi som vi kan bruge ude på bedrifterne.

Det er vigtigt, at vi som økologer fortsat går forrest - det er vi pligtige til og det ligger også i hele vores grundopfattelse.